วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
616 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจกรมทางหลวงค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา(สี่เหลี่ยม) 03/01/2562 4,350,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
617 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่ลื่น จำนวน 6 รายการ 01/10/2561 24,816.01 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
618 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 01/10/2561 13,363.28 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
619 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 02/01/2562 48,905.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
620 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ 01/10/2561 20,211.28 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
621 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 28/12/2561 5,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
622 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 9 รายการ 22/01/2562 2,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
623 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม.และโคมไฟฟ้า ขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 28/12/2561 40,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
624 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
625 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
626 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 8,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
627 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 27/12/2561 94,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
628 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 26/12/2561 47,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
629 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 25/12/2561 42,365.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
630 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 25/12/2561 169,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 616 ถึง 630 จาก 674 รายการ