วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 16/06/2563 11,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 16/06/2563 85,525.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 16/06/2563 98,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 15/06/2563 2,021,346.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซ์้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 15/06/2563 194,911.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ 15/06/2563 7,994.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/06/2563 11,935.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 12/06/2563 18,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 12/06/2563 53,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 11/06/2563 98,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ 634/45/233/63 11/06/2563 98,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 11/06/2563 97,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 10/06/2563 34,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.481+733 - กม.512+000 ปริมาณงาน 3,302 อัน 10/06/2563 491,998.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รา ยการ 10/06/2563 88,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 674 รายการ