วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
631 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 25/12/2561 97,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
632 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 25/12/2561 109,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
633 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ (สีเหลือง) จำนวน 4 ชุด 24/12/2561 132,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
634 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการ 24/12/2561 26,705.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
635 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/12/2561 70,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
636 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา บริเวณ กม.324+960 (บริเวณทางแยก บ.หนองตาใกล้) 20/12/2561 132,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
637 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญารกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน 4.00 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2561 132,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
638 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 19/12/2561 10,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
639 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 17/12/2561 53,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
640 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 17/12/2561 487,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
641 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 6 รายการ 17/12/2561 395,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
642 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ วัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/12/2561 5,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
643 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 13/12/2561 111,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
644 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/12/2561 13,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
645 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 07/12/2561 247,491.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 631 ถึง 645 จาก 674 รายการ