f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 23 รายการ 21/12/2563 636/40/64/48 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง รหัสงาน 21521 สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 03/09/2563 636/-/63/272 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ