f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน

     ถนนทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ – อ.กันทรลักษ์ – เชิงบันไดเขาพระวิหาร เริ่มต้นจาก กม.0+462 และสิ้นสุดที่ เชิงบันไดเขาพระวิหาร  กม.98+452 รวมความยาวประมาณ 98 กิโลเมตร      โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 221 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสะเกษ – ภูเงิน ตอน 3 ระหว่าง กม.37+200 – กม.38+450 ระยะทางยาว 1.250 กิโลเมตร. (ช่วงจากบริเวณทางเข้า รพ.ศรีรัตนะ ถึงปั๊มน้ำมันต้นตระการณ์)      กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จะทำการปรับปรุง โดยก่อสร้างเกาะกลางเป็นเกาะยก ขยายช่องจราจร ทำจุดกลับรถในจุดที่เหมาะสมและปลอดภัย พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น  
title
เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเริ่มต้น10 บาทสูงสุด105 บาท สำหรับสี่ล้อ แนะติดบัตร M-PASS

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการเก็บค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี – พัทยา ที่จะเริ่มในวันที่ 19 เมษายน 2561 ว่า หลังจากที่กรมทางหลวงได้ทดลองการใช้ระบบปิด (Ciosed System) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการให้ประชาชนคุ้นเคยกับระบบดังกล่าว ดังนั้นกรมทางหลวงมั่นใจว่าในวันที่ 19 เมษายน 2561 นี้ซึ่งเป็นวันแรกที่จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เนื่องจากทั้งระบบ และบุคลากร ต่างมีความพร้อมในการดำเนินการดังกล่าว  อธิบดีกรมทางหลวงยังกล่าวต่อไปอีกว่าสิ่งที่เป็นห่วงคือคือการจ่ายเงินในขาออกตามด่านต่างๆเนื่องจากการทดลองที่ผ่านมายังไม่การคิดค่าธรรมเนียมดังนั้นเพื่อความสะดวกและเป็นการลดปัญหารถชะลอตัวขอหน้าด่าน ขอให้ผู้ใช้ทางตรวจสอบเงินค่าธรรมเนียมให้พร้อมโดยมีอัตราค่าธรรมเนียมคิดตามระยะทางที่ใช้ นอกจากนี้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี-พัทยา สามารถใช้บัตร เอ็มพาส และอีซี่พาส ได้ทันทีในวันที่19 เมษายน 2561 นี้ หากผู้เดินทางต้องการความรวดเร็วสะดวกสบายในการชำระค่าผ่านทาง โดยลดระยะเวลาในการเดินทาง หลีกเลี่ยงการจราจรหน้าด่าน โดยสามารถสมัครรับบริการได้ที่ ธนาคารกรุงไทย  เคทีบีเน็ตแบงก์ ศูนย์บริการทางหลวงขาออกบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และบริเวณด่านทับช้าง 2 บนทางหลวงหมายเลข 9 (ช่วงบางปะอิน-บางนา) สอบถามเพิ่มเติมที่ M-Pass Call Center โทร.1586 กด 9 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ทั้งนี้เงินค่าธรรมเนียมผ่านทางที่จัดเก็บได้ทั้งหมด กรมทางหลวงจะนำฝากกระทรวงการคลังเพื่อนำมาใช้บำรุงรักษาทาง สะพาน และระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ไฟส่องสว่าง กล้อง CCTV รถกู้ภัย โทรศัพท์ฉุกเฉิน เป็นต้น รวมถึงนำไปใช้ก่อสร้างขยายโครงข่ายมอเตอร์เวย์ในสายอื่นๆ เช่น สายพัทยา – มาบตาพุด ซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินและรักษาวินัยทางการเงินของภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศด้วย  โดยผู้ใช้ทางสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586 โทรฟรีตลอด24 ชม. 
title
กรมทางหลวง เร่งศึกษาการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย

กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้ศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ (Traffic Operations Center : TOC) มุ่งหวังในการแก้ไขปัญหาการจราจร การอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยกับผู้ใช้ทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารการจัดการจราจรและอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวง รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติการ ระบบงานภายใต้ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ ระบบควบคุมการใช้ช่องจราจรบนทางหลวง ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร ระบบควบคุมการใช้ความเร็วบนทางหลวง ระบบประมาณระยะเวลาในการเดินทางบนโครงข่าย ระบบตรวจสอบสภาพจราจร ระบบเผยแพร่ข้อมูลจราจรให้กับผู้ใช้ทาง และระบบบริหารจัดการอุบัติการณ์ นอกจากนี้ ได้ออกแบบศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุเป็นอาคาร 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 9,936 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่สำนักงาน ห้องประชุม ศูนย์ควบคุมและสั่งการ ศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดทำแผนการดำเนินการทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งเมื่อการศึกษาแล้วเสร็จจะได้เสนอของบประมาณก่อสร้างต่อไป  สำหรับแผนพัฒนาและติดตั้งระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ TOC จะมุ่งเน้นบนสายทางทั่วประเทศ โดยจัดลำดับความสำคัญของประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุบนสายทาง การอำนวยความคล่องตัวของการจราจรขนส่งในพื้นที่เศรษฐกิจ รวมถึงความสัมพันธ์ของการทำงานของระบบในเชิงพื้นที่ประกอบด้วย แผนพัฒนาระยะสั้น (5 ปี) ติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพจราจร ระบบประมาณระยะเวลาในการเดินทาง ระบบเผยแพร่ข้อมูลการจราจร ระบบควบคุมการใช้ช่องจราจร ระบบควบคุมการใช้ความเร็ว ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร และแผนพัฒนาระยะกลาง (10 ปี) และระยะยาว (20 ปี) ติดตั้งระบบงานบนทางหลวงสายหลักและสายรองที่เป็นทางเข้า-ออกเมืองในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เช่น เชียงใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด เป็นต้น ทั้งนี้ ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ จะเป็นศูนย์กลางข้อมูล การประสานงาน และความร่วมมือด้าน    การบริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุบนทางหลวง รวมถึงบริการให้ข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ใช้ทาง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการจราจร เสริมสร้างความปลอดภัยบนทางหลวงและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอีกด้วย