f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำดีเซล บี7 จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2563 636/35/64/1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง 30/04/2563 คค 06053/พ.1/e.31/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.27+393 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 คค 06053/พ.1/e.18/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง 01/04/2563 คค 06053/พ.1/e.16/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จุ 50 กก. จำนวน 140 ถุง 04/02/2563 636/60/63/73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 62127302181 19/12/2562 636/45/63/40 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+000 - กม.17+795 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/01/2563 ศก.2/1/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 ซื้อนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จํานวน ๑,๐๐๐ ลิตร 05/03/2562 636/35/62/16 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 ประกาศผลขายทอดตลาด เครื่องจักรกลและยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 25/12/2561 คค 06053/พ.4/1/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ