f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุงานโยธาจำนวน 4 รายการ 07/05/2564 636/60/64/155 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร ชนิด Super High intensity Grade พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนแยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร กม.54+800 - กม.98+452 ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 30/04/2564 636/-/64/149 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร ชนิด Super High intensity Grade พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนแยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร กม.54+800 - กม.98+452 ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 30/04/2564 636/-/64/149 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ 29/04/2564 636/40/64/147 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 ซื้อASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 191 ตัน 28/04/2564 636/60/64/146 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร TOWER SIGN พร้อมติดตั้ง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนแยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร กม.59+800 ด้านขวาทาง 20/04/2564 636/-/64/143 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร (รหัสงาน 21411) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ช่วง กม. กม.296+264 - กม.364+498 08/04/2564 636/-/64/139 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทาง, ลาดคันทาง, เกาะกลาง (รหัสงาน 21521) สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ปริมาณงาน 1,219,229 ตร.ม. 02/04/2564 636/-/64/135 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 จ้างผลิตหลักเขตทางและหลักนำทางทาง ตามมาตรฐานกรมทางหลวง 31/03/2564 636/-/64/134 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก รหัสงาน 21412 ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนแยกการช่าง - นากระแซง ระหว่าง กม.320+000 - กม.320+800 30/03/2564 636/-/64/133 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 ซื้อASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 187 ตัน 29/03/2564 636/60/64/132 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 21 รายการ 25/02/2564 636/60/64/114 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 25 รายการ 25/02/2564 636/60/64/113 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 ซื้อASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 196 ตัน 19/02/2564 636/60/64/107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2564 ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.38+800 - กม.39+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2564 636/-/64/84 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 165 รายการ