f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทาง,เกาะกลางและลาดคันทาง รหัสงาน 21521สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 24/07/2563 636/-/63/232 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 จ้างเหมาซ่อมที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (รหัสงาน 21550) พื้นที่ของหมวดทางหลวงไพรบึง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จำนวน 4 แห่ง 21/07/2563 636/-/63/230 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 จ้างเหมาฟื้นฟูผิวจราจร ลบสีตีเส้นและเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 21423) 17/07/2563 636/-/63/225 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 2 รายการ 02/07/2563 636/60/63/217 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 ซื้อASPHALT CONCRETE (HOT MIX) 10/06/2563 636/60/63/188 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณลาดข้างทางและเกาะกลาง (รหัสงาน 21521) สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 08/06/2563 636/-/63/186 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. 14/05/2563 636/60/63/162 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 180 KSC. 15/05/2563 636/60/63/161 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 05/05/2563 636/60/63/152 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการหมวดทางหลวงน้ำขุ่น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (แบบโมเดิร์น) ปริมาณงาน 1 หลัง 22/04/2563 คค 06053/พ.1/e.33/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.27+393 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 ศก.2/29/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน - ซำหวาย ระหว่าง กม.27+500 - กม.30+800 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06053/พ.1/e.30/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 คค 06053/พ.1/e.31/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.14+450 - กม.16+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 ศก.2/35/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง ระหว่าง กม.51+848 - กม.53+295 (LT.,RT.) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 ศก.2/28/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 78 รายการ