f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน - ซำหวาย ตอน 1 ระหว่าง กม.39+400 - กม.40+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 ศก.2/23/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
62 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 2 ระหว่าง กม.80+284 - กม.83-239 ปริมาณงาน 35,460 ตารางเมตร 11/11/2563 ศก.2/11/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
63 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.77+000 - กม.80+274 ปริมาณงาน 39,288 ตารางเมตร 11/11/2563 ศก.2/38/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
64 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ตอน 2 ระหว่าง กม.32+060 - กม.35+530 ปริมาณงาน 34,700 ตารางเมตร 11/11/2563 ศก.2/36/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
65 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+600 - กม.22+775 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 38,500 ตารางเมตร 10/11/2563 ศก.2/34/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
66 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.43+300 - กม.45+932 ปริมาณงาน 25,600 ตารางเมตร 10/11/2563 ศก.2/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
67 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ตอน 1 ระหว่าง กม.33+600 - กม.34+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/11/2563 ศก.2/29/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
68 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.25+975 - กม.28+605 ปริมาณงาน 23,970 ตารางเมตร 10/11/2563 ศก.2/7/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
69 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ระหว่าง กม.40+600 - กม.43+000 ปริมาณงาน 24,000 ตารางเมตร 10/11/2563 ศก.2/33/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
70 ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2563 636/35/64/3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
71 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จัดซื้อหลักนำทางยางธรรมชาติ (Natural Rubber Guide Post RGP) (แบบไม่ทาสีและไม่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง) จำนวน 508 ต้น 24/03/2564 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
72 ซื้อวัสดุโยธาจำนวน 34 รายการ 24/09/2563 636/60/63/317 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
73 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. จำนวน 23 CU.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 636/60/63/306 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
74 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. จำนวน 31 CU.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 636/60/63/307 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
75 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. จำนวน 30 CU.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 636/60/63/308 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 171 รายการ