f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 221 งานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.0+480 - กม.1+207 (RT.) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2562 ศก.2/25/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
62 จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินที่เสียหายคืนสู่สภาพเดิมในทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ที่ กม.8+600 (ด้านซ้ายทาง) 08/05/2562 636/-62/125 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
63 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานป้ายจราจร ทล.2248 ตอน ภูมิซรอล - บ้านด่าน ระหว่าง กม.0+700 - กม.16+000 (เป็นตอนๆ) 12/03/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
64 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล.221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร บริเวณ กม.62+750 (แยกเมืองทอง) 12/03/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
65 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ทล.2128 ตอน ขุนหาญ - กันทรอม ระหว่าง กม.4+100 - กม.5+100 12/03/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
66 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานป้ายจราจร ทล.2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ระหว่าง กม.0+000 - กม.44+000 (เป็นตอนๆ) 12/03/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
67 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2126 ตอน ผือใหม่ - โดนเอาว์ 12/03/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
68 ซื้อ ASPHALT CONCRETE (HOTMIX) จำนวน 85 ตัน 13/03/2562 636/60/62/98 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
69 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2126 ตอน ผือใหม่ - โดนเอาว์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+225 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2562 ศก.2/22/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
70 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขุนหาญ - กันทรอม ระหว่าง กม.6+390 - กม.8+035 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2562 ศก.2/24/2562 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
71 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขุนหาญ - กันทรอม ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+767 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2562 ศก.2/23/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
72 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 8 รายการ 06/03/2562 636/60/62/97 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
73 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.35+235 และทางหลวงหมายเลข 2360 ตอน หนองบาง - น้ำเกลี้ยง ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+330 ปริมาณงาน 2 แห่ง 16/01/2562 สัญญาเลขที่ ศก.2/20/2562 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
74 โครงการส่งเสริมการใช้การใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เพื่อผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,168 ต้น 15/01/2562 ศก.2/21/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
75 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.31+874 - กม.33+010 ปริมาณงาน 23,402 ตารางเมตร 12/12/2561 ศก.2/19/2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 75 รายการ