f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 90 ตัน 06/02/2562 636/60/62/78 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 18 รายการ 05/02/2562 636/60/62/77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 35 รายการ 29/01/2562 636/40/62/13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 วัสดุสำนักงานจำนวน 36 รายการ 30/11/2561 636/40/62/10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 โครงการ ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 20 รายการ 22/11/2561 636/60/62/43 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ