f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 636/35/64/18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ซื้อวัสดุงานโยธาจำนวน 4 รายการ 07/05/2564 636/60/64/155 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร ชนิด Super High intensity Grade พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนแยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร กม.54+800 - กม.98+452 ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 30/04/2564 636/-/64/149 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 23 รายการ 06/05/2564 636/60/64/154 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีส้ม DIAMOND GRADE FLUORESCENT ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 30 หลา 05/05/2564 636/60/64/153 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 636/35/64/01 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 05/05/2564 636/35/64/24 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 5 รายการ 03/05/2564 636/60/64/152 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว High Intensity Prismatic Grade ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 50 หลา 03/05/2564 636/60/64/151 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 ซื้อแผ่นสติกเกอร์ PVC สีดำด้าน ขนาด 0.53 เมตร x 50 เมตร จำนวน 5 ม้วน 30/04/2564 636/60/64/150 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร ชนิด Super High intensity Grade พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนแยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร กม.54+800 - กม.98+452 ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 30/04/2564 636/-/64/149 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ 29/04/2564 636/40/64/147 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 ซื้อวัสดุงานโยธาจำนวน 4 รายการ 29/04/2564 636/60/64/148 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 ซื้อASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 191 ตัน 28/04/2564 636/60/64/146 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2564 636/35/64/17 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ 26/04/2564 636/70/64/145 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 790 รายการ