f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 30/11/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกระดับมาตรฐานงานทางประจำปี 2564 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง ระหว่าง กม.319+900 - กม.320+436 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 17/11/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ระหว่าง กม.0+000 - กม.44+814 (เป็นตอนๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.0+000 - กม.46+971 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 13/11/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 1 กม.22+158 (แยกหนองงูเหลือม) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 13/11/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 4 ระหว่าง กม.62+750 - กม.70+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 13/11/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง กม.296+264 (แยกหัวช้าง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 12/11/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรม ติดตั้งราวกันอันตรายเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 24 แยกหัวช้าง ถึง แยกนากระแซง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง กม.318+036 - กม.332+805 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 12/11/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เขาพระวิหาร ช่วง แยกกระแซง ถึง บ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง กม.85+170 - กม.87+9 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 12/11/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร กิจกรรม งานปรับปรุงเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน กม.31+000 (แยกบ้านไฮ) บ้านสามสิบเอ็ดพัฒนา ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง กม.30+806 - กม.31+114 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 12/11/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 2126 ตอน ผือใหม่ - โดนเอาว์ ช่วงบ้านรุง ถึง บ้านประชาตาทวด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง กม.1+525 - กม.11+125 RT. (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 12/11/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ช่วง บ้านบักดอง ถึง บ้านตาเสร็ด อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง กม.6+500 - กม.9+615 (LT.,RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 94 รายการ