f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 22/12/2564 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2050 คอน อุบลราชธานี-ตระการพืชผล
2 15/12/2564 จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้าง โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.240+300 - กม.242+229
3 18/03/2563 แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม. ๓๗+๙๘๕ - กม. ๓๙+๕๖๕ ระยะทาง ๑.๕๘๐ กิโลเมตร
4 06/03/2562 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับ ทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง)(พร้อมทางคู่ขนาน) จังหวัดอุบลราชธานี
5 05/03/2562 แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยงออกจากพื้นที่ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ แยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์
6 13/02/2562 ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ ตำบลในเมือง, ตำบลอุบลราชธานี, ตำบลแจระแม, ตำบลขามใหญ่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการ
7 30/11/2561 ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ อบต.หนองไฮ, อบต.โนนกลาง และ อบต.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี และอบต.โนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้สนใจ
8 06/11/2561 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะเพื่อประชาชน “โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา” บริเวณแยกวนารมย์
9 04/11/2561 กฐินสามัคคี 2561