f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 07/01/2564 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
2 01/12/2563 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
3 04/11/2563 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
4 20/10/2563 ประกาศแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
5 18/03/2563 แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม. ๓๗+๙๘๕ - กม. ๓๙+๕๖๕ ระยะทาง ๑.๕๘๐ กิโลเมตร
6 06/03/2562 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับ ทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง)(พร้อมทางคู่ขนาน) จังหวัดอุบลราชธานี
7 05/03/2562 แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยงออกจากพื้นที่ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ แยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์
8 13/02/2562 ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ ตำบลในเมือง, ตำบลอุบลราชธานี, ตำบลแจระแม, ตำบลขามใหญ่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการ
9 30/11/2561 ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ อบต.หนองไฮ, อบต.โนนกลาง และ อบต.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี และอบต.โนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้สนใจ
10 06/11/2561 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะเพื่อประชาชน “โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา” บริเวณแยกวนารมย์
11 04/11/2561 กฐินสามัคคี 2561