f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19
ลงวันที่ 28/04/2563

'