f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
งานเลี้ยงส่งและต้อนรับ
ลงวันที่ 22/11/2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
นายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 เลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการ,รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด ดังนี้
1.นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1
2.นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
3.นายปัญญา หวังดี ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงยโสธร
4.นายสมโภช แนวจำปา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1


'