f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ลงวันที่ 15/02/2562
ลงวันที่ 15/2/2562

ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา 
#กรมทางหลวง 
#สายด่วนทางหลวง 1586
ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


'