f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
เข้าร่วมบริจาคโลหิต
ลงวันที่ 11/03/2562

11 มีนาคม 2562
นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 มอบให้ นางนวลฤดี ลาภเดโช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำคณะผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)


'