f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้าง โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.240+300 - กม.242+229
ลงวันที่ 15/12/2564

นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้าง
โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.240+300 - กม.242+229
โดยมี นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


'