f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 26/07/2565
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่
ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0601
ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ระหว่าง กม. 551+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ในวันที่ 6 กันยายน 2565
ณ หอประชุม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

'