f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
จัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชนปี 2566 โครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ที่ กม.551+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ลงวันที่ 06/09/2565
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
โดย นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ดำเนินการจัดการประชุม
การมีส่วนร่วมของประชาชนปี 2566 โครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0601
ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ที่ กม.551+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง
โดยมี นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุมอำเภอม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จัดตั้งจุดคัดกรอง COVID-19 แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ก่อนการเข้าร่วมประชุม

'