f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
จัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชนปี 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทางทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโค้ก - ธาตุกลางระหว่าง กม.14+400 - กม.18+820 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
ลงวันที่ 13/09/2565
วันที่ 13 กันยายน 2565
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 โดย นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ดำเนินการจัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชนปี 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทางทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโค้ก - ธาตุกลางระหว่าง กม.14+400 - กม.18+820 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยมี นายสมร ศิลากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จัดตั้งจุดคัดกรอง COVID-19 แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ก่อนการเข้าร่วมประชุม

'