f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
จัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวง พัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอนควบคุม 0100 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ระหว่าง กม.18+300 - กม.19+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ลงวันที่ 20/09/2565
วันที่ 20 กันยายน 2565
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 โดย นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
มอบหมายให้ นายตรีเทพ บุญประสงค์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ดำเนินการจัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวง พัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอนควบคุม 0100 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ระหว่าง กม.18+300 - กม.19+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง
โดยมี นายอัมพร ธิมาทาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มยาง อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จัดตั้งจุดคัดกรอง COVID-19 แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ก่อนการเข้าร่วมประชุม

'