f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
จัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง-วารินชำราบ ระหว่าง กม.319+010 - กม.321+220 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ลงวันที่ 23/11/2565
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 โดย นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 มอบหมายให้ นายกล้าณรงค์ แก้วไสย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ดำเนินการจัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง-วารินชำราบ ระหว่าง กม.319+010 - กม.321+220 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยมี นายเฉลิมพล มาลาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานในพิธี
ณ ตลาดเฉลิมพล ชุมชนท่าเจริญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จัดตั้งจุดคัดกรอง COVID-19 แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ก่อนการเข้าร่วมประชุม

'