f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
จัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2566 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.43+930 - กม.44+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ลงวันที่ 02/12/2565
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
โดย นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
มอบหมายให้ นายตรีเทพ บุญประสงค์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ดำเนินการจัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2566 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.43+930 - กม.44+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยมี นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขามใหญ่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จัดตั้งจุดคัดกรอง COVID-19 แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ก่อนการเข้าร่วมประชุม

'