f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ความช่วยเหลือจาก กรมทางหลวงของไทย ถึงเขื่อนแตกแขวงอัตตะปือ ลาว
ลงวันที่ 13/11/2561

'