f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 09/02/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 11/01/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 13/12/2566 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าในรอบเดือน ตุลาคม 2566 13/11/2566 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 06/06/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 10/05/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ