f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 11/10/2566 631/45/67/0001 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
2 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.234+330 - กม.238+774 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 124 ต้น) 21/09/2566 อบ.1/1/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
3 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.4+600 - กม.5+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/08/2566 อบ.1/2/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
4 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ปี 2566 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ที่ กม.0+000 (แยกวนารมย์) และ กม.2+241 (แยกดงอู่ผึ้ง) ปริมาณงาน 2 แห่ง 12/04/2566 อบ.1/26/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
5 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.4+600 - กม.5+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/03/2566 คค 06050/พ.1/e-20/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
6 จ้างก่อสร้างโครงการการยกระดับมาตรฐานเส้นทางคมนาคมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนฯ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทล.2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.28+300 - กม.29+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/12/2565 อบ.1/27/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
7 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เมืองน่าอยู่และปลอดภัย กิจกรรมงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ระหว่าง กม.9+400 - กม.16+500 (เป็นช่วงๆ ) รวม 2,212 เมตร 27/12/2565 อบ.1/24/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
8 จ้างก่อสร้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เมืองน่าอยู่และปลอดภัย กิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.2049 ตอน ม่วงสามสิบ- พนา ระหว่าง กม.0+288-กม.11+131 (เป็นช่วงๆ ) จำนวนรวม 112 ต้น 18/11/2565 อบ.1/21/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
9 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองุบลราชธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.5+944-กม.8+016 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,776 ม.) 15/11/2565 อบ.1/22/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
10 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บ้านเอ้ - หนองขอน ตอน 2 กม.12+234 - กม.12+684 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 268 เมตร) 28/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.265+850 - กม.266+118(เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 แห่ง (ปริมาณ 268 เมตร) 27/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
12 จ้างก่อสร้างงานราวอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ตอน 4 ระหว่าง กม.6+176 - กม.6+460 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 แห่ง (ปริมาณ 268 เมตร) 20/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
13 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองยอ - หนองช้างใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.22+555 - กม.22+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 12 ต้น) 20/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
14 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.5+685 - กม.6+151 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 12 ต้น) 28/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
15 จ้างก่อสร้างงานราวอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.15+638 - กม.15+906 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 แห่ง (ปริมาณ 268 เมตร) 26/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 195 รายการ