f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.13+850 - กม.14+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2565 คค 06050/พ.1/e-09/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
2 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่าง กม.323+800 - กม.325+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2565 คค 06050/พ.1/e-08/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
3 จ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยทางถนน เครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านโคก - ธาตุกลาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+020 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 งาน 02/12/2564 631/65/0095 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
4 จ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยทางถนน เครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.18+000 (เป็นช่วงๆ) 02/12/2564 631/65/0092 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
5 จ้างก่อสร้างบ้านพักผู้กำกับการ - ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.อุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ม่วงสามสิบ - ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีควบคุม ที่ กม.1+500 - กม.1+643 ปริมาณงาน 1 หลัง 17/01/2565 อบ.31/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
6 จ้างก่อสร้างบ้านพักสารวัตร - ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.อุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ม่วงสามสิบ - ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีควบคุม ที่ กม.1+500 - กม.1+643 ปริมาณงาน 1 หลัง 17/01/2565 อบ.32/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
7 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.30+000 - กม.37+000 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/01/2565 อบ.27/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
8 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.7+865 - กม.9+985 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/01/2565 อบ.29/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
9 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.272+098 - กม.273+088 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,400 เมตร) 05/01/2565 อบ.33/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ที่ กม.550+339 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/12/2564 อบ.30/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
11 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.568+960 - กม.570+800 ปริมาณงาน 40,065 ตร.ม. 29/12/2564 อบ.25/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
12 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.8+115 - กม.11+160(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง(ปริมาณงาน 53 ต้น) 22/12/2564 อบ.23/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
13 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2564 อบ.14/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
14 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบฃุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2462 ตอน หนองหล่ม - หนองเหล่า ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+152 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 33 ต้น) 22/12/2564 อบ.8/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
15 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.8+115 - กม.11+160 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 53 ต้น) 22/12/2564 คค 06050/พ.1/018/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 161 รายการ