f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เมืองน่าอยู่และปลอดภัย กิจกรรมงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ระหว่าง กม.9+400 - กม.16+500 (เป็นช่วงๆ ) รวม 2,212 เมตร 25/01/2566 อบ.1/24/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
2 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุโคมไฟฟ้าแสงสว่างชำรุด จำนวน 260 โคม 19/01/2566 คค 06050/พ.4/004/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
3 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 31 รายการ 13/01/2566 คค 06050/พ.4/003/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
4 ประกาศขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ 12/01/2566 คค 06050/พ.4/002/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
5 ประกาศขายทอดตลาดยางรถชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 5 รายการ 12/01/2566 คค06050/พ.4/001/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
6 จ้างก่อสร้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เมืองน่าอยู่และปลอดภัย กิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.2049 ตอน ม่วงสามสิบ- พนา ระหว่าง กม.0+288-กม.11+131 (เป็นช่วงๆ ) จำนวนรวม 112 ต้น 09/12/2565 อบ.1/21/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
7 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองุบลราชธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.5+944-กม.8+016 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,776 ม.) 02/12/2565 อบ.1/22/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
8 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บ้านเอ้ - หนองขอน ตอน 2 กม.12+234 - กม.12+684 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 268 เมตร) 01/11/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.265+850 - กม.266+118(เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 แห่ง (ปริมาณ 268 เมตร) 01/11/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
10 จ้างก่อสร้างงานราวอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ตอน 4 ระหว่าง กม.6+176 - กม.6+460 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 แห่ง (ปริมาณ 268 เมตร) 01/11/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
11 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองยอ - หนองช้างใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.22+555 - กม.22+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 12 ต้น) 01/11/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
12 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.5+685 - กม.6+151 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 12 ต้น) 01/11/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
13 จ้างก่อสร้างงานราวอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.15+638 - กม.15+906 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 แห่ง (ปริมาณ 268 เมตร) 01/11/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
14 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.15+725 - กม.16+191 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 12 ต้น) 01/11/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
15 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.12+238 - กม.12+518 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 268 เมตร) 01/11/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 194 รายการ