f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ที่ กม.4+750 และทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ที่ กม.12+000 ปริมาณงาน 2 แห่ง 02/04/2563 02/04/2563 คค 0600/ม.2/e-22/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
2 จ้างเหมางานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ตอน 1 ที่ กม.249+600 และทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ตอน 1 ที่ กม.252+600 ปริมาณงาน 2 แห่ง 02/04/2563 02/04/2563 คค 0600/ม.2/e-18/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
3 จ้างเหมางานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ที่ กม.12+250 และทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ที่ กม.23+900 ปริมาณงาน 2 แห่ง 02/04/2563 02/04/2563 คค 0600/ม.2/e-16/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
4 จ้างเหมางานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ตอน 3 ที่ กม.557+750 และทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ตอน 3 ที่ กม.560+000 ปริมาณงาน 2 แห่ง 02/04/2563 02/04/2563 คค 0600/ม.2/e-12/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
5 จ้างเหมาทำการติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 5 ระหว่าง กม.11+640 - กม.13+092 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 30/03/2563 คค 0600/ม.2/e-06/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
6 จ้างเหมาทำการติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 3 ระหว่าง กม.24+550 - กม.25+510 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 30/03/2563 คค 0600/ม.2/e-05/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
7 จ้างเหมาทำการติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 4 ระหว่าง กม.41+600 - กม.42+560 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 30/03/2563 คค 0600/ม.2/e-04/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
8 จ้างเหมาทำการติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 6 ระหว่าง กม.326+800 - กม.327+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 30/03/2563 คค 0600/ม.2/e-03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
9 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2563 25/02/2563 631/63/0070 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2563 22/02/2563 631/63/0066 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2563 21/02/2563 631/63/0067 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2563 11/02/2563 631/63/0064 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2563 11/02/2563 631/63/0063 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2563 03/02/2563 631/63/0061 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2563 27/01/2563 631/40/63/0059 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 44 รายการ