f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.13+850 - กม.14+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/03/2565 คค 06050/พ.1/e-09/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
2 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่าง กม.323+800 - กม.325+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/03/2565 คค 06050/พ.1/e-08/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
3 จ้างก่อสร้างบ้านพักผู้กำกับการ - ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.อุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ม่วงสามสิบ - ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีควบคุม ที่ กม.1+500 - กม.1+643 ปริมาณงาน 1 หลัง 21/01/2565 อบ.31/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
4 จ้างก่อสร้างบ้านพักสารวัตร - ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.อุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ม่วงสามสิบ - ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีควบคุม ที่ กม.1+500 - กม.1+643 ปริมาณงาน 1 หลัง 21/01/2565 อบ.32/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
5 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.30+000 - กม.37+000 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/01/2565 อบ.27/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
6 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.7+865 - กม.9+985 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/01/2565 อบ.29/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ที่ กม.550+339 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 อบ.30/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
8 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.568+960 - กม.570+800 ปริมาณงาน 40,065 ตร.ม. 06/01/2565 อบ.25/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
9 ขายทอดตลาดเครื่องตัดหญ้าชำรุด และเครื่องตีเส้นจราจรชำรุด (งานนอกเงินทุนฯ) จำนวน 2 รายการ 30/11/2564 คค 06050/พ.4/004/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
10 ขายทอดตลาดยางรถชำรุด และวัสดุทั่วไปชำรุด(งานเงินทุนฯ) จำนวน 11 รายการ 25/11/2564 คค 06050/พ.4/003/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
11 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.273+500 - กม.274+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 อบ.26/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
12 ประกาศขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 3 รายการ 23/11/2564 คค 06050/พ.4/002/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
13 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 27 รายการ 17/11/2564 คค 06050/พ.4/001/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
14 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเศรษฐกิจ กิจกรรมงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.245+440 - กม.266+200 (RT.) (เป็นช่วงๆ ) 27/09/2564 อบ.1/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
15 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.3+660 - กม.5+935 (เป็นช่วงๆ ) 14/07/2564 คค 06050/ม.2/e-43/2564 ลว.9 ธ.ค.63 (ครั้งที่ 2) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 140 รายการ