f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 5 รายการ 02/01/2567 คค06050/พ.4/002/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
2 ประกาศขายทอดตลาดยางรถชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 5 รายการ 02/01/2567 คค06050/พ.4/001/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
3 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.234+330 - กม.238+774 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 124 ต้น) 27/09/2566 อบ.1/1/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
4 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.4+600 - กม.5+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/09/2566 อบ.1/2/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
5 ประกาศขายทอดตลาดรถปิคอัพ 4 ประตู และรถจักรยานยนต์ชำรุด จำนวน 2 รายการ (งานนอกเงินทุนหมุนเวียน) 01/06/2566 คค 06050/พ.4/007/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
6 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 13 รายการ 09/05/2566 คค 06050/พ.4/006/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
7 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ปี 2566 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ที่ กม.0+000 (แยกวนารมย์) และ กม.2+241 (แยกดงอู่ผึ้ง) ปริมาณงาน 2 แห่ง 28/04/2566 อบ.1/26/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
8 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 17/03/2566 คค 06050/พ.4/005/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
9 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.4+600 - กม.5+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/04/2566 คค 06050/พ.1/e-20/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
10 จ้างก่อสร้างโครงการการยกระดับมาตรฐานเส้นทางคมนาคมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนฯ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทล.2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.28+300 - กม.29+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/02/2566 อบ.1/27/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
11 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เมืองน่าอยู่และปลอดภัย กิจกรรมงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ระหว่าง กม.9+400 - กม.16+500 (เป็นช่วงๆ ) รวม 2,212 เมตร 11/01/2566 อบ.1/24/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
12 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุโคมไฟฟ้าแสงสว่างชำรุด จำนวน 260 โคม 28/12/2565 คค 06050/พ.4/004/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
13 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 31 รายการ 20/12/2565 คค 06050/พ.4/003/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
14 ประกาศขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ 20/12/2565 คค 06050/พ.4/002/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
15 ประกาศขายทอดตลาดยางรถชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 5 รายการ 20/12/2565 คค06050/พ.4/001/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 172 รายการ