f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทล.23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.221+364-227+332 (เป็นช่วงๆ) และทล.23 ตอน เขื่องใน-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.267+886-274+143 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง(ปริมาณงาน174ต้น) 04/03/2564 คค 06050/ม.2/e-41/2564 ลว.4 มี.ค. 2564 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
2 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 11 รายการ 02/02/2564 คค06050/พ.4/002/2564 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
3 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 34 รายการ 19/02/2564 คค06050/พ.4/001/2564 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
4 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถ ทางหลวงหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ที่ กม.271+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/01/2564 คค 06050/ม.2/e-40/2564 ลว.29 ม.ค. 2564 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
5 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองบ่อ-หนองยอ-หนองช้างใหญ่ ระหว่าง กม.0+000-กม.35+191 (เป็นช่วงๆ ) และทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บ้านเอ้-หนองขอน ระหว่าง กม.0+000-กม.24+941 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 27/11/2563 คค 06050/ม.2/e-37/2564 ลว.27 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
6 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 2 ระหว่าง กม.324+455 - กม.325+223 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 34 ต้น) 09/12/2563 คค 06050/ม.2/e-36/2564 ลว.27 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
7 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 1 ระหว่าง กม.318+700 - กม.319+324 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 28 ต้น) 09/12/2563 คค 06050/ม.2/e-35/2564 ลว.27 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
8 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.35+500 - กม.37+000 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 คค 06050/ม.2/e-34/2564 ลว.27 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
9 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.33+075 - กม.33+575 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 คค 06050/ม.2/e-33/2564 ลว.27 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
10 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.5+955 - กม.8+383 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 คค 06050/ม.2/e-32/2564 ลว.27 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
11 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.4+100 - กม.7+765 RT. (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 คค 06050/ม.2/e-24/2564 ลว.25 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
12 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าวารี - ท่าศาลา ตอน 2 ระหว่าง กม.8+810 - กม.10+325 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 คค 06050/ม.2/e-22/2564 ลว.25 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
13 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+394 (เป็นช่วงๆ ) และทางหลวงหมายเลข 2408 ตอน นาคำใหญ่ - โพนเมือง ระหว่่าง กม.0+000 - กม.18+395 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 25/11/2563 คค 06050/ม.2/e-21/2564 ลว.25 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
14 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.6+600 - กม.8+100 ปริมาณงาน 32,200 ตร.ม. 26/11/2563 คค 06050/ม.2/e-30/2564 (ครั้งที่ 2) ลว.26 พ.ย. 256 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
15 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานอาคารที่่ทำการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ม่วงสามสิบ - ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีควบคุม ที่ กม.1+500 - กม.1+643 ปริมาณงาน 1 หลัง 26/11/2563 คค 06050/ม.2/e-31/2564 ลว.26 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 122 รายการ