f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เมืองน่าอยู่และปลอดภัย กิจกรรมงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ระหว่าง กม.9+400 - กม.16+500 (เป็นช่วงๆ ) รวม 2,212 เมตร 18/02/2566 อบ.1/24/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
2 จ้างก่อสร้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เมืองน่าอยู่และปลอดภัย กิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.2049 ตอน ม่วงสามสิบ- พนา ระหว่าง กม.0+288-กม.11+131 (เป็นช่วงๆ ) จำนวนรวม 112 ต้น 05/01/2566 อบ.1/21/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
3 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองุบลราชธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.5+944-กม.8+016 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,776 ม.) 05/01/2566 อบ.1/22/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ทล.2413 ตอน บ้านเอ้-หนองขอน ระหว่าง กม.0+560-กม.1+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 25 ต้น) 21/12/2565 อบ.1/16/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
5 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.274+360 - กม.275+291 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,056 ม.) 20/12/2565 อบ.1/12/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ-ดู่น้อย ตอน 5 ระหว่าง กม.10+105-กม.17+598 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 592 เมตร) 24/12/2565 อบ.1/20/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ทล.226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 3 ระหว่าง กม.316+186 - กม.316+762 และกม.318+430-กม.318+622 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 35 ต้น) 10/12/2565 อบ.1/10/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
8 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.12+638-กม.14+829(เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,200 ม.) 24/12/2565 อบ.1/19/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ทล.2415 ตอน หนองบ่อ-หนองยอ ระหว่าง กม.6+710-กม.9+146 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 39 ต้น) 10/12/2565 อบ.1/9/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ทล.2383 ตอน ม่วงสามสิบ-ดู่น้อย ตอน 4 ระหว่าง กม.6+600-กม.7+860 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 38 ต้น) 10/12/2565 อบ.1/8/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ทล.226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 2 ระหว่าง กม.322+423 - กม.323+479 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 21/12/2565 อบ.1/15/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.43+930 - กม.44+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2565 อบ.1/13/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.1+450 - กม.5+345 ปริมาณงาน 35,055 ตร.ม. 20/12/2565 อบ.1/11/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ระหวาง่ กม.563+935 - กม.568+759 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 36,048 ตร.ม. 23/12/2565 อบ.1/18/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.17+880 - กม.19+680 ปริมาณงาน 36,940 ตร.ม. 22/12/2565 อบ.1/17/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 91 รายการ