f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 23/04/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่าง กม.314+300 - กม.315+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
2 16/04/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.จ.อุบลราชธานี ประจำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงพิบูลมังสาหาร, ประจำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงเขื่องใน, ประจำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกันทรลักษ์ ปริมาณงาน 3 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 07/04/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน 2 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 07/04/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 งานก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงวนารมย์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ที่ กม.569+785 (RT.) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 07/04/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงห้วยพับ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ที่ กม.18+635 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/04/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 1 ระหว่าง กม.43+400 - กม.43+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/04/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 2 ระหว่าง กม.44+000 - กม.44+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 31/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 6 ที่ กม.43+312 (LT.),43+750 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
9 30/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเือง จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่าง กม.314+300 - กม.315+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 43 รายการ