f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/02/2564 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทล.23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.221+364-227+332 (เป็นช่วงๆ) และทล.23 ตอน เขื่องใน-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.267+886-274+143 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง(ปริมาณงาน174ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 22/01/2564 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ที่ กม.271+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 18/11/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.5+955 - กม.8+383 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 18/11/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.33+075 - กม.33+575 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 18/11/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบฃุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 1 ระหว่าง กม.318+700 - กม.319+324 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 28 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 18/11/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 .HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 2 ระหว่าง กม.324+455 - กม.325+223 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 34 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 18/11/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองบ่อ - หนองยอ - หนองช้างใหญ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.35+191 (เป็นช่วงๆ ) และทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บ้านเอ้ - หนองขอน ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+941 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 18/11/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.35+500 - กม.37+000 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 13/11/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+394 (เป็นช่วงๆ ) และทางหลวงหมายเลข 2408 ตอน นาคำใหญ่ - โพนเมือง ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+395 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 12/11/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 1 ระหว่าง กม.1+891 - กม.14+225 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 85 รายการ