f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 03/04/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 1 ระหว่าง กม.43+400 - กม.43+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 03/04/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 2 ระหว่าง กม.44+000 - กม.44+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 31/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 6 ที่ กม.43+312 (LT.),43+750 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
4 30/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเือง จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่าง กม.314+300 - กม.315+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ระหว่าง กม.558+085 - กม.560 +000 ปริมาณงาน 37,534 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน-อุบลราชธานี ช่วง กม.257+721-กม.259+294(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ช่วงกม.13+850-กม.14+678 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ช่วง กม.9+660 - กม.14+675 LT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ-หนองยอ ช่วงกม.542+966-กม.544+855(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง-วารินชำราบ ช่วง กม.316+816-กม.318+310 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าวารี - ท่าศาลา ช่วง กม.0+000 - กม.2+734 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 72 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 38 รายการ