f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 20/01/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่าง กม.323+800 - กม.325+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 20/01/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.13+850 - กม.14+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 12/01/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างบ้านพักผู้กำกับ - ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.อุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ม่วงสามสิบ - ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีควบคุม ที่ กม.1+500 - กม.1+643 จำนวน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 12/01/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างบ้านพักสารวัตร - ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.อุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ม่วงสามสิบ - ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีควบคุม ที่ กม.1+500 - กม.1+643 จำนวน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 11/01/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.30+000 - กม.37+000 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 11/01/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงอุบลราชธานี ระหว่าง กม.7+865 - กม.9+985 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 11/01/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.30+000 - กม.37+000 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
8 11/01/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.7+865 - กม.9+985 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
9 05/01/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.30+000 - กม.37+000 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 05/01/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.7+865 - กม.9+985 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 130 รายการ