f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63030040138
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำการติดตั้งงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ที่ กม.550+339,551+313,ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ-อุบลราชธานี ที่ กม.563+575,ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ที่กม.10+485 ปริมาณงาน 4 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,879,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 24/03/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ