f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 13/04/2563 การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19
32 10/04/2563 การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19
33 08/04/2563 การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19
34 27/03/2563 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในบริเวณแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
35 20/03/2563 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID - 19
36 17/03/2563 สนับสนุนน้ำประปา ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง
37 11/03/2563 การประชุมชี้แจงและร่วมมือ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
38 11/03/2563 ประกาศ โครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สาย นากระแซง – เดชอุดม – อุบลราชธานี – วารินชำราบ (สะพานเสรีประชาธิปไตย – วารินชำราบ)
39 09/03/2563 โครงการบริจาคโลหิต “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More lives)”
40 09/03/2563 เก็บกวาดและฉีดล้างทำความสะอาดตามมาตรการ ‘one transport ปลอดฝุ่น PM 2.5’
41 13/02/2563 หมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร ดำเนินการให้บริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
42 07/02/2563 โดยหมวดทางหลวงโขงเจียมบริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค ที่หอถังกลางประจำหมู่บ้านเวินบึก
43 05/02/2563 ร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัณหาภัยแล้ง,ไฟป่าและหมอกควัน และภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563
44 05/02/2563 ร่วมกิจกรรมขบวนรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าและหมอกควันและปัญหาภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
45 28/01/2563 ร่วมงานการประชุมการเตรียมความพร้อมจัดงาน “เวทีอุบลฮักแพง สานแรงใจ รวมใจ” ประจำปี พ.ศ.2563