f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 18/02/2563 1,499,101.25 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. ( มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 14/02/2563 41,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 14/02/2563 262,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 12/02/2563 14,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพหนะ จำนวน ๔ รายการ 12/02/2563 40,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 12/02/2563 9,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาบริการ จำนวน ๖ รายการ 12/02/2563 19,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ 12/02/2563 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 11/02/2563 5,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 11/02/2563 7,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 11/02/2563 20,085.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 11/02/2563 33,034.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 11/02/2563 59,072.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงโขงเจียม สังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๒๑๕,๘๔๗.๓๐ ตร.ม. 07/02/2563 97,131.29 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๐ รายการ 05/02/2563 5,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 556 รายการ