f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย-บุณฑริก ระหว่าง กม.41+015-กม.45+640 11/03/2563 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.405+275-กม.406+800 11/03/2563 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.20+275-กม.21+775 11/03/2563 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าในเส้นทางควบคุมของหมวดทางหลวงบุณฑริก ในสังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ปริมาณงาน ๒๒๐,๐๐๖.๐๐ ตร.ม. 11/03/2563 99,002.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาซื้อค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 231 ถนนเลี่ยงเมือง ที่ กม.0+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2563 830,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 09/03/2563 11,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 03/03/2563 42,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ 03/03/2563 41,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ที่ กม.๓๘๓+๔๗๘ ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน นากระแซง-เดชอุดม (บริเวณหน้าการยางแห่งประเทศไทย สาขาเดชอุดม) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/02/2563 51,606.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 27/02/2563 6,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 27/02/2563 33,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อต้นไทรเกาหลี สูง ๑.๒๐ ม. จำนวน ๓๐๐ ต้น 26/02/2563 42,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งหัวไฟสัญญาณแบบ LED ๓ ดวงโคมพร้อม ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ที่ กม.๓๗๘+๑๖๕ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 26/02/2563 41,723.55 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 20/02/2563 18,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงเดชอุดม ในสังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ปริมาณงาน ๓๕๙,๒๒๗.๓๕ ตร.ม. 19/02/2563 161,652.31 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 556 รายการ