f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 01/05/2563 386,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร NPG-67 สีดำ หมายเลข ๗๔๓๐-๐๐๕-๐๐๘๘๙-๕๙ (TGL๓๐-R๑-๐๓-๒๕๔๖ ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับตลับหมึก) จำนวน ๒ กล่อง 01/05/2563 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 01/05/2563 49,188.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 01/05/2563 45,202.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณลาดข้างทาง สายทางควบคุมของหมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร ปริมาณงานทั้งสิ้น ๓๑๘,๓๕๐.๐๐ ตร.ม. 01/05/2563 143,257.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ 01/05/2563 52,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ 01/05/2563 21,085.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet Pro MFP M๒๒๗ fdw หมายเลข ๗๔๔๐-๐๐๒-๑๒๗๗๙-๖๓ (TGL๓๐-R๑-๐๓-๒๕๔๖ ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับตลับหมึก) จำนวน ๔ กล่อง 01/05/2563 10,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 01/05/2563 41,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 01/05/2563 386,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 30/04/2563 318,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๒๙+๖๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 22/04/2563 23,151.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๓๙+๓๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 22/04/2563 36,736.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาถางป่าบริเวณตั้งแต่ขอบไหล่ทาง-สุดเขตทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.๕+๒๐๐-กม.๒๘+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงานทั้งสิ้น ๕๙,๐๕๔ ตร.ม. 22/04/2563 147,635.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 17/04/2563 429,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 556 รายการ