วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
796 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 25/01/2562 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
797 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ 19/01/2562 117,025.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
798 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 2 ระหว่าง กม.305+063 - กม.306+088 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 13/02/2562 5,900,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
799 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.277+560-กม.279+860 (เป็นตอนๆ) 21/01/2562 8,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
800 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 2157 ตอนควบคุม 0101 ตอน ขุขันธ์-แยกโคกตาล ระหว่าง กม.5+000-กม.5+945 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/01/2562 5,943,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
801 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 17/01/2562 157,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
802 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาทำงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 9 แห่ง ( 1,170 ต้น ) 15/01/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
803 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.277+560-กม.279+860 (เป็นตอนๆ) 15/01/2562 8,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
804 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 2157 ตอนควบคุม 0101 ตอน ขุขันธ์-แยกโคกตาล ระหว่าง กม.5+000-กม.5+945 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2562 5,943,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
805 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 3 ระหว่าง กม.306+112 - กม.307+229 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 07/03/2562 6,141,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
806 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 2 ระหว่าง กม.305+063 - กม.306+088 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 07/03/2562 5,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
807 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/01/2562 145,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
808 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 12/01/2562 145,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
809 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 12/01/2562 500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
810 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 05/01/2562 33,575.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 796 ถึง 810 จาก 867 รายการ