วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
811 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ 12/01/2562 2,652.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
812 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/01/2562 32,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
813 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 1,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
814 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 2,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
815 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 2,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
816 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 41,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
817 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 09/01/2562 19,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
818 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 04/01/2562 29,845.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
819 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 04/01/2562 60,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
820 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 04/01/2562 84,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
821 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 04/01/2562 24,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
822 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 04/01/2562 68,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
823 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 13,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
824 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 04/01/2562 102,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
825 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 24/12/2561 282,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 811 ถึง 825 จาก 867 รายการ