วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ 30/06/2563 12,775.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 30/06/2563 36,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 30/06/2563 12,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 29/06/2563 6,500.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 17/06/2563 108,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 16/06/2563 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/06/2563 43,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/06/2563 43,200.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 16/06/2563 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 16/06/2563 550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 10/06/2563 920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 08/06/2563 38,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 08/06/2563 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 08/06/2563 18,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 08/06/2563 188,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 867 รายการ