f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63037467829
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ช่วง กม.542+966 - กม.544+855 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ช่วง กม.316+816 - กม.318+310 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง (ปริมาณงาน 105 ต้น)
งบประมาณ 5,400,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน
2 ประกาศราคากลาง 03/04/2563 08/05/2563
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 03/04/2563 10/04/2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 22/04/2563 22/04/2563
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ