f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 10/05/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.13+850 - กม.14+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/05/2565 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่าง กม.323+800 - กม.325+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/05/2565 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยทางถนน เครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านโคก - ธาตุกลาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+020 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 งาน 03/02/2565 499,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยทางถนน เครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.18+000 (เป็นช่วงๆ) 01/02/2565 499,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างบ้านพักผู้กำกับการ - ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.อุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ม่วงสามสิบ - ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีควบคุม ที่ กม.1+500 - กม.1+643 ปริมาณงาน 1 หลัง 08/03/2565 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างบ้านพักสารวัตร - ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.อุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ม่วงสามสิบ - ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีควบคุม ที่ กม.1+500 - กม.1+643 ปริมาณงาน 1 หลัง 08/03/2565 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.30+000 - กม.37+000 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/02/2565 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.7+865 - กม.9+985 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/02/2565 4,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.272+098 - กม.273+088 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,400 เมตร) 12/03/2565 2,600,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ที่ กม.550+339 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/03/2565 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.568+960 - กม.570+800 ปริมาณงาน 40,065 ตร.ม. 18/02/2565 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.8+115 - กม.11+160(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง(ปริมาณงาน 53 ต้น) 09/02/2565 2,495,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/02/2565 1,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบฃุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2462 ตอน หนองหล่ม - หนองเหล่า ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+152 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 33 ต้น) 03/02/2565 1,498,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 182 รายการ