f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 17/03/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการการยกระดับมาตรฐานเส้นทางคมนาคมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนฯ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทล.2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.28+300 - กม.29+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/02/2566 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เมืองน่าอยู่และปลอดภัย กิจกรรมงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ระหว่าง กม.9+400 - กม.16+500 (เป็นช่วงๆ ) รวม 2,212 เมตร 18/02/2566 4,205,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุโคมไฟฟ้าแสงสว่างชำรุด จำนวน 260 โคม 19/01/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 31 รายการ 13/01/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ประกาศขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ 12/01/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ประกาศขายทอดตลาดยางรถชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 5 รายการ 12/01/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เมืองน่าอยู่และปลอดภัย กิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.2049 ตอน ม่วงสามสิบ- พนา ระหว่าง กม.0+288-กม.11+131 (เป็นช่วงๆ ) จำนวนรวม 112 ต้น 05/01/2566 4,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองุบลราชธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.5+944-กม.8+016 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,776 ม.) 05/01/2566 3,300,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บ้านเอ้ - หนองขอน ตอน 2 กม.12+234 - กม.12+684 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 268 เมตร) 01/11/2565 499,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.265+850 - กม.266+118(เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 แห่ง (ปริมาณ 268 เมตร) 01/11/2565 499,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานราวอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ตอน 4 ระหว่าง กม.6+176 - กม.6+460 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 แห่ง (ปริมาณ 268 เมตร) 01/11/2565 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองยอ - หนองช้างใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.22+555 - กม.22+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 12 ต้น) 01/11/2565 487,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.5+685 - กม.6+151 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 12 ต้น) 01/11/2565 494,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานราวอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.15+638 - กม.15+906 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 แห่ง (ปริมาณ 268 เมตร) 01/11/2565 499,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 217 รายการ