f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทล.23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.221+364-227+332 (เป็นช่วงๆ) และทล.23 ตอน เขื่องใน-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.267+886-274+143 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง(ปริมาณงาน174ต้น) 23/03/2564 7,800,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 11 รายการ 23/02/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 34 รายการ 19/02/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถ ทางหลวงหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ที่ กม.271+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/02/2564 9,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองบ่อ-หนองยอ-หนองช้างใหญ่ ระหว่าง กม.0+000-กม.35+191 (เป็นช่วงๆ ) และทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บ้านเอ้-หนองขอน ระหว่าง กม.0+000-กม.24+941 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 16/12/2563 1,199,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 2 ระหว่าง กม.324+455 - กม.325+223 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 34 ต้น) 08/12/2563 1,630,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 1 ระหว่าง กม.318+700 - กม.319+324 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 28 ต้น) 08/12/2563 1,370,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.35+500 - กม.37+000 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/12/2563 1,729,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.33+075 - กม.33+575 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2563 1,935,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.5+955 - กม.8+383 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2563 2,991,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.4+100 - กม.7+765 RT. (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2563 2,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าวารี - ท่าศาลา ตอน 2 ระหว่าง กม.8+810 - กม.10+325 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/12/2563 1,999,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+394 (เป็นช่วงๆ ) และทางหลวงหมายเลข 2408 ตอน นาคำใหญ่ - โพนเมือง ระหว่่าง กม.0+000 - กม.18+395 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 14/12/2563 1,990,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.6+600 - กม.8+100 ปริมาณงาน 32,200 ตร.ม. 22/12/2563 12,968,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานอาคารที่่ทำการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ม่วงสามสิบ - ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีควบคุม ที่ กม.1+500 - กม.1+643 ปริมาณงาน 1 หลัง 25/12/2563 10,800,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 138 รายการ