f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) หมายเลข 74-6111-09-9 จำนวน 1 คัน 06/02/2567 10,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) หมายเลข 46-7080-20-9 จำนวน 1 คัน 06/02/2567 15,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น (งานเงินทุนฯ) 19/02/2567 13,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 27/11/2566 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 24/11/2566 390,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 21/11/2566 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 20/11/2566 43,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ 20/11/2566 40,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานบำรุงรักษาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทางปริมาณ 1 งาน 17/11/2566 320,965.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 17/11/2566 300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/11/2566 35,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ปริมาณ 1 งาน 25/10/2566 8,410.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 16/11/2566 5,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 24/10/2566 33,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 24/10/2566 323,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 290 รายการ