f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 21/05/2563 74,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 21/05/2563 5,568.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการขยายเขตระบบจำหน่ายพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในบริเวณแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/05/2563 552,262.31 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงวารินชำราบ ในสังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ปริมาณงานทั้งสิ้น ๒๔๒,๒๗๐ ตร.ม. 19/05/2563 109,021.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 19/05/2563 6,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๗ รายการ 19/05/2563 14,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 19/05/2563 21,546.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาทางหลวงหลังใหม่ สาย ๒๑๑๒ ตอน หนามแท่ง-โขงเจียม ที่ กม.๑๐๑+๗๐๕ ด้านขวาทาง หมวดทางหลวงโขงเจียม ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/05/2563 150,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 13/05/2563 22,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 13/05/2563 99,255.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 13/05/2563 152,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงโขงเจียม ในสังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ปริมาณงาน ๔๔๗,๙๐๘.๐๐ ตร.ม. 13/05/2563 201,558.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อทราย จำนวน ๒๐ ลบ.ม. 13/05/2563 10,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาทางหลวงหลังใหม่ ปริมาณงาน ๒ หลัง 08/05/2563 303,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ มม. จำนวน ๑๖๘ ดวง (แบบบาง) จำนวน ๒๐ โคม 05/05/2563 258,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 556 รายการ