วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 08/04/2563 99,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 2 ระหว่าง กม.11+537 - กม.13+210 ปริมาณงาน 15,891 ตร.ม. 17/04/2563 9,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 07/04/2563 177,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 28,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/04/2563 31,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/04/2563 5,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงกุดข้าวปุ้น แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ๑ หลัง 24/04/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเขมราฐ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ๑ หลัง 24/04/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงอำนาจเจริญ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ๑ หลัง 21/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 07/04/2563 85,975.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 07/04/2563 23,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/04/2563 48,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 1 ระหว่าง กม.7+450 - กม.8+115 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 20 ต้น) 23/04/2563 946,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ตอน 2 ระหว่าง กม.326+450 - กม.327+710 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 38 ต้น) 23/04/2563 1,687,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม.ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 1 ระหว่าง กม.0+313 - กม.0+873 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 17 ต้น) 23/04/2563 828,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 674 รายการ