วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 23/04/2563 60,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ วัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ 23/04/2563 72,885.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 23/04/2563 5,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 5 ที่ กม.506+460 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 21/04/2563 497,173.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 4 ที่ กม.505+150 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 21/04/2563 497,173.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 3 ที่ กม.504+600 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 21/04/2563 498,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 2 ที่ กม.502+580 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 21/04/2563 498,922.24 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 1 ที่ กม.500+260 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 21/04/2563 498,922.24 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 20/04/2563 428,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมและสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ปริมาณงาน จำนวน 4 หลัง 20/04/2563 489,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 17/04/2563 97,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการทาสีน้ำปูนสะพาน ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา - หนองผือ ระหว่าง กม.345+033 - กม.364+975 ปริมาณงาน 616.86 ตร.ม. และทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน พนา - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.26+513 - กม.42+206 ปริมาณงาน 1,415.50 ตร.ม. รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 2,032.36 ตร.ม. 16/04/2563 150,394.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 16/04/2563 34,138.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 16/04/2563 3,843,489.04 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 14/04/2563 22,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 674 รายการ