วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 08/05/2563 24,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/05/2563 21,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/05/2563 15,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 07/05/2563 8,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 07/05/2563 5,625.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 01/05/2563 9,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/04/2563 78,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 30/04/2563 12,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 30/04/2563 8,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/04/2563 78,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ที่ กม.515+950 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 28/04/2563 213,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ที่ กม.529+650 (สี่แยกไฟแดงลือชัย) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 28/04/2563 108,648.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2563 2,400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงอำนาจเจริญ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 674 รายการ