วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 13/04/2563 49,095.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 13/04/2563 183,547.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการทาสีน้ำปูนสะพาน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ระหว่าง กม.530+352 - กม.530+781.50 ปริมาณงาน 474 ตร.ม. และทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+821 ปริมาณงาน 849 ตร.ม. รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 1,323 ตร.ม. 13/04/2563 97,902.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 10/04/2563 110,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา บริเวณ กม.329+250 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 325 ตร.ม. 10/04/2563 124,475.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อยางนอก - ใน ขนาด 750-16 จำนวน 2 ชุด 10/04/2563 12,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 10/04/2563 11,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อยางนอก - ใน ขนาด750-16 จำนวน 2 ชุด 10/04/2563 12,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนฯ)ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2563 10/04/2563 40,463.16 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเขมราฐ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1 หลัง 24/04/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงตระการพืชผล แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1 หลัง 24/04/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง 21/04/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 2 หลัง 22/04/2563 2,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic paint ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ - นาไฮ บริเวณ กม.17+540 รวมปริมาณงาน 334.53 ตร.ม. 09/04/2563 128,124.99 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 08/04/2563 59,427.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 674 รายการ