f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 01/06/2563 10,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ซำหวาย-บุณฑริก ระหว่าง กม.๔๑+๔๐๐-กม.๑๐๕+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๓๑๘,๙๔๘.๐๐ ตร.ม. 01/06/2563 143,526.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอน ถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี ที่ กม.๐+๕๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 29/06/2563 395,615.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอน ถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี ที่ กม.๐+๕๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 29/06/2563 395,615.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 25/05/2563 47,776.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่านพร้อมกรุบังม่าน จำนวน ๒ รายการ 25/05/2563 46,095.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด และหลักนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๓๙+๑๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๓ ต้น 25/05/2563 29,825.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนพร้อมเสา ขนาด ๓ นิ้วx๓ นิ้ว ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอน เดชอุดม-โนนเรียง ที่ กม.๒๑+๒๑๕ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 25/05/2563 9,809.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 25/05/2563 63,472.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 25/05/2563 29,314.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อชุดโซฟา ๔ ที่นั่ง หุ้มหนัง จำนวน ๑ ชุด 25/05/2563 22,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 25/05/2563 269,418.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ ๒ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ไดัรับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๑ ตอน ทางเข้าเดชอุดม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๘๐๐ 25/05/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ ๒ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ไดัรับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๑ ตอน ทางเข้าเดชอุดม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๘๐๐ 25/05/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ 21/05/2563 38,658.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 556 รายการ