วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 168,236.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 18/05/2563 5,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 18/05/2563 31,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 15/05/2563 5,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 15/05/2563 31,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/05/2563 7,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 15/05/2563 3,456,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 15/05/2563 150,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 15/05/2563 61,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 15/05/2563 21,697.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 14/05/2563 76,766.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 14/05/2563 27,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาทางหลวง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขมราฐ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ ปริมาณงาน จำนวน 3 หลัง 14/05/2563 109,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงอำนาจเจริญ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1 หลัง 18/05/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1 หลัง 18/05/2563 1,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 674 รายการ