วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 1,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 595.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 3,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 8,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 14,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 14,050.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/04/2563 53,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 35,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 5,500.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 122,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 122,550.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 6,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 3,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 3,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.297+520 - กม.313+384 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 1,400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 867 รายการ