วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ 07/05/2563 72,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 07/05/2563 36,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 07/05/2563 78,540.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 07/05/2563 11,415.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 07/05/2563 32,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 07/05/2563 93,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 07/05/2563 93,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 07/05/2563 97,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 07/05/2563 113,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 07/05/2563 113,400.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 07/05/2563 8,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/05/2563 27,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/05/2563 100,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 05/05/2563 93,390.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 05/05/2563 6,485.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 867 รายการ